Betingelser

1. LEVERINGSDAGER OG ÅPNINGSTIDER FOR RENT KJØTT

Rent Kjøtt leverer varer til privatmarkedet på mandag mellom kl. 17.00 og 22.00.

Våre sjåfører fra Helt Hjem ringer alltid på døren din. Dersom ingen er hjemme ringer vi på registrert telefonnummer. Hvis vi ikke får tak i deg setter sjåfør kassen(e) igjen på trappen din. Du kan med fordel stille ut en fryseboks, eller lignende, med lokk for å beskytte varene som eventuelt settes igjen. Når varene blir satt igjen på din adresse vil vi sende deg en SMS for å bekrefte leveranse og ansvaret for kassen er med det overført til deg.

Bor du i blokk eller hus med flere innganger, kan det være vi blir nødt til å ta med varene i retur. I sommerukene 28–31 vil vi ikke sette igjen maten om ingen er hjemme, det er på grunn av temperatur og matsikkerhet. Dersom du ikke er hjemme under levering og det ikke er forsvarlig å sette igjen maten utenfor, eller leveringsadressen er feil, vil du miste leveransen og likevel bli belastet for fullt beløp.

I de tilfeller der leveransen er satt på leveringsadressen din, er ansvaret for maten overdratt til deg. Dersom leveringsadressen ikke er tilgjengelig eller er feil, vil du miste leveransen og likevel bli belastet for fullt beløp.

Du kan på din profil legge til «merknad til sjåfør» med informasjon slik at sjåfør enklere kan finne frem til deg. Det er ikke anledning til å legge igjen instrukser om alternative leveringssteder som i garasjer, vedboder, under trapp eller lignende.

Dersom levering faller på en helligdag forbeholder vi oss muliheten til å flytte levering til dagen før eller etter. Om leveringsdagen blir endret vil du motta detaljerte opplysninger på epost i god tid slik at du eventuelt har mulighet til å pause dersom avviket på leveringsdag ikke passer. Om du ikke mottar informasjon på epost vil leveringsdagen forbli den samme.

Dersom Rent Kjøtt ikke kan oppfylle sine leveringsforpliktelser etter avtale, grunnet uforutsette omstendigheter som Rent Kjøtt ikke råder over, slik som naturkatastrofe, første snøfall, ulykker osv. vil ikke Rent Kjøtt stå ansvarlig for uteblitt leveranse. For å pårope seg slik ansvarsfraskrivelse skal Rent Kjøtt informere alle berørte kunder så fort det er praktisk mulig.

2. DEADLINE FOR ENDRING AV ABONNEMENT

Deadline for endring eller pausing av ditt abonnement er mandag klokken 23:59, en uke før din leveranse. Dette er på grunn av våre bestillingsfrister ovenfor våre leverandører. Alle endringer i abonnement må gjøres på "min side". Husk at frist for endring også gjelder generelle endring som adresse, merknader o.l.

3. RETUR AV TREKASSER

Vi i Rent Kjøtt er opptatt av miljøet. Vi leverer derfor råvarene hjem til deg i trekasser som kan brukes på nytt og på nytt. Alle trekasser skal derfor sendes i retur til oss. Dersom du har en engangslevering oppfordrer vi til å gi trekassen i retur med sjåfør ved levering, dersom du har et abonnement kan du levere tilbake trekassen ved neste levering.

4. GEBYR FOR TRANSPORT

Gebyr for frakt og transport faktureres med kr. 75,- pr. levering. I områdene Østfold samt enkelte områder rundt Akershus og Buskerud faktureres det kr. 95,- pr. levering.

5. BETALING

Når du handler hos oss blir transaksjonen behandlet av PAYEX SOLUTIONS AS.

Beløp til betaling trekkes fra konto dagen etter levering. Dersom det ikke er penger på kortet, kortet har gått ut på dato eller din bank har nettproblemer, kan transaksjonen feile. Dersom transaksjonen feiler, blir du varslet på epost og vi forsøker på nytt dagen etter, og en siste gang torsdag. Om betaling via Payex fortsatt skulle feile blir det sendt faktura til deg på e-post (fakturagebyr 25 kr) mot slutten av uken.

Rent Kjøtt Abonnement forbeholder seg retten til å endre kasseprisene i forhold til endret matmoms og indeksregulering. Endringer vil skje ved årsskifte. Eventuelle andre endringer vil bli forhåndsvarslet.

Du vil finne en oversikt over transaksjoner og dine fakturakopier under «vis» leveringshistorikk.

6. MANGLENDE BETALING

Rent Kjøtt samarbeider med Creno. Ved manglende betaling vil Creno overta ansvaret for videre inndrivelse av utestående.

7. FERIE ELLER ENDRING AV KASSER

Du kan når som helst endre ditt abonnement eller ta en pause i abonnementsordningen forutsatt at deadline før levering overholdes, ref. punkt 2.

8. VÅR GARANTI

Vi stoler på deg som kunde. Dersom varer ikke er tilfredsstillende kan du kontakte oss slik at vi kan kreditere deg for feilen. Reklamasjon på feil, kvalitet eller mangler skjer via mail eller telefon. Kunden har selv ansvaret for å sjekke pakkeliste og kvalitet på varene når maten er levert. Siste frist for å sende reklamasjon på eventuelle mangler, feil eller lite tilfredstillende kvalitet i leveransen er onsdag kl. 12.00 samme uke som du har fått maten.

9. OPPSIGELSE AV ABONNEMENT

Oppsigelse av abonnement skjer ved at man logger seg inn på abonnementet sitt > rediger > og stopper dette abonnementet. Abonnementet løper automatisk frem til kassetypen er fjernet fra abonnementet. Se punkt 2. for frist for endring og kansellering.